• Carrie圓圈 carrie1007 天微星
  • 未知
  • 未知
  • 注册时间: 2007-08-07
  • 最近登录时间: 1970-01-01
  • HP1386 PP22 0
  • 点解要带金捞? 唔带捞,有乜资格同人讲,时间系宝贵?我嘅时间点值钱呀? 劳力士,有边个靠劳力搵食嘅人带得起劳力士啊? 越带劳力士嘅人就越表示佢唔使用劳力! 呢啲,就叫做幽默感啦。

主题查看更多

亲密度排行榜

我在意谁
谁在意我

短信

x

你可以发私信给一个或多个听众。默认不能发给非听众,除非对方设置了允许。

收信人:
内容:
插入:  发送 
  • 默认